Region Ruda
Bohdíkov Bušín Jakubovice Janoušov Janoušov Ruda nad Moravou
ZpětVeřejná zakázka malého rozsahu OPŽP
P1_krycí list RR
vyvěšeno od 23.7.2015, velikost: 60 Kb
P2_čestné prohlášení RR
vyvěšeno od 23.7.2015, velikost: 60 Kb
P3a_Návrh smlouvy 1. část (neinvestice)
vyvěšeno od 23.7.2015, velikost: 69 Kb
P3b_Návrh smlouvy 2. část (neinvestice)
vyvěšeno od 23.7.2015, velikost: 71 Kb
P3c_Návrh smlouvy 3. část (investice)
vyvěšeno od 23.7.2015, velikost: 72 Kb
P3d_Návrh smlouvy 4. část (investice)
vyvěšeno od 23.7.2015, velikost: 69 Kb
P4_Rozpočet
vyvěšeno od 23.7.2015, velikost: 14 Kb
Výzva k předložení nabídek RR
vyvěšeno od 23.7.2015, velikost: 517 Kb

  © 2019   Region Ruda   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti