Region Ruda
Bohdíkov Bušín Jakubovice Janoušov Janoušov Ruda nad Moravou
Zpět Valná hromada 27.3.2019 v 15 hod.
01.12.2018

Svazek obcí regionu Ruda svolává dne 27. 03. 2019 v 15:00 hod. řádnou VALNOU HROMADU

Místo konání: zasedací místnost OÚ Ruda nad Moravou

Program:
1. Kontrola usnesení z minulé VH
2. Zpráva o činnosti předsednictva DSO
3. Rozpočet DSO na rok 2019
4. Střednědobý rozpočtový výhled DSO na rok 2021 -2024
5. „Den regionu“ v Bohdíkově
6. Různé


Přílohy: Pozvánka |

  © 2019   Region Ruda   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti