Region Ruda
Bohdíkov Bušín Jakubovice Janoušov Janoušov Ruda nad Moravou
Zpět Valná hromada 19.12.2018 v 15 hod.
01.12.2018

Svazek obcí regionu Ruda svolává dne 19. 12. 2018 v 15.00 hod. řádnou VALNOU HROMADU

Místo konání: zasedací místnost OÚ Ruda nad Moravou

Program:
1. Kontrola usnesení z minulé VH
2. Zpráva o činnosti předsednictva DSO
3. Volba předsednictva DSO
4. Rozpočtová změna č. 2
5. Rozpočtové provizorium na leden až březen 2019
6. Inventarizace majetku, složení inventarizačních komisí
7. Různé


Přílohy: Pozvánka |

  © 2019   Region Ruda   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti