Region Ruda
Bohdíkov Bušín Jakubovice Janoušov Janoušov Ruda nad Moravou
Zpět Valná hromada 24.10.2018 v 15 hod.
24.10.2018

Svazek obcí regionu Ruda svolává dne 24. 10. 2018 v 15.00 hod. řádnou
VALNOU HROMADU
Místo konání: zasedací místnost OÚ Ruda nad Moravou
Program:
1. Kontrola usnesení z minulé VH
2. Zpráva o činnosti předsednictva DSO
3. Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje „Pořízení vybavení pro pořádání kulturních akcí v regionu Ruda“

4. Rozpočtová změna č. 2
5. Různé


Přílohy: Pozvánka |

  © 2018   Region Ruda   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti