Region Ruda
Bohdíkov Bušín Jakubovice Janoušov Janoušov Ruda nad Moravou
Zpět
 Den regionu Ruda 2013

Den regionu Ruda – Bušín 18.5.2013
Svazek obcí regionu Ruda, který od r. 1999 rozvíjí svou činnost, v současné době sdružuje obce Ruda nad Moravou, Bohdíkov, Olšany, Bušín a Janoušov. Mimo jiné aktivity, zaměřené zejména na zlepšování kvality života v obcích, se věnuje i sdružování a stmelování občanů. Stalo se již tradicí, že každoročně pořádá společnou akci nazvanou Den regionu Ruda.
V letošním roce byla pořádající a hostitelskou obcí Obec Bušín. Dne 18.5.2013 ožil přírodní areál Kořínek touto společenskou akcí a uvítal nemálo hostů z okolí. Svou účastí přítomné poctil senátor a starosta města Šumperka Mgr. Zdeněk Brož a starostové všech sdružených obcí.
Radost rozdávali žáci mateřských a základních škol kouzelným tanečním vystoupením, společenské a zájmové sdružení jmenovaných obcí vzbudily zájem nejen svými pestrobarevnými rozevlátými sukněmi, ale i pohyby při orientálních tancích. Radostné vystoupení přitáhlo vystoupení uživatelů Domova Paprsek Olšany. Obohacení a zájem přítomných lákala výstava dravců a ukázka práce s dravci sokolníků z Opavy. Nejmladší generace využila k pohybu trampolínu a skákací hrad, k dalším zážitkům přispěla možnost využít střelbu ze vzduchovky. Součástí programu byla i soutěž meziobecních týmů z řad dospělých, nazvaná Hrajeme si v každém věku. Náladu zábavného odpoledne nezkazila ani menší dešťová přeháňka a program završily seniorky z Bohdíkova svým kouzelným vystoupením.
Závěr celého dne byl ukončen velkým letním karnevalem s bohatým občerstvením.
Hojná účast v průběhu celého dne svědčí, že i v tomto uspěchaném čase si lidé ještě najdou čas a sejdou se na společné akci a to je smysl našeho úsilí. Poděkování patří všem sponzorům za finanční příspěvek, všem účinkujícím a jejich vedení a především všem pořadatelům a občanům, kteří se podíleli na přípravách a průběhu celé akce.

Starostka obce Bušín


  © 2020   Region Ruda   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti